O NAS

NZOZ Skanmex to profesjonalne centrum medyczne, którego usługi wykonywane są zawsze na najwyższym poziomie. Przedmiotem działalności firmy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej wykonywanej w tomografie komputerowym oraz rezonansie magnetycznym.

OFERTA

Jesteśmy pierwszą i jedyną placówką we Wrocławiu, która uruchomiła rezonans magnetyczny o mocy 3 tesli. W pracowni znajduje się także drugi rezonans o mocy 1,5 tesli co umożliwia dobór odpowiedniego sprzętu ze względu na wskazania medyczne i potrzeby.

Centrum Skanmex oferuje państwu także 16-sto rzędowy tomograf komputerowy. Cały sprzęt w naszym centrum został zakupiony jako fabrycznie nowy.

NASZA MISJA

Nasza firma nie jest korporacją, ale lokalnym centrum medycznym, w którym pacjent jest zawsze na pierwszym miejscu. Wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliło nam na stworzenie profesjonalnego zespołu wybitnych specjalistów lekarzy radiologów, którzy na co dzień pracują w najlepszych szpitalach wrocławskich, włącznie z Wrocławską Akademią Medyczną. Wielu z nich odpowiedzialnych jest za liczne badania kliniczne prowadzone właśnie w naszej placówce.

SZANOWNA PACJENTKO ! SZANOWNY PACJENCIE!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
Informujemy, iż:

 1. Administratorem (dalej: ADO) Twoich danych osobowych jest: Unimex Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego nr 29, 50-450 Wrocław, Numer KRS: 0000154278, REGON: 932887349, NIP: 8982014159 oraz Unimex Skanmex Marek Skorulski z siedzibą: ul. Zygmunta Krasińskiego, nr 29, 50-450, poczta Wrocław, Numer NIP 8991014667, Numer REGON 930487114
 2. Dane kontaktowe do ADO:
  Numer telefonu: 71 788 96 31
  Adres e-mail: [email protected]
  Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
  Dane kontaktowe do naszego Inspektora Ochrony Danych:
  Numer telefonu : 71 788 96 31
  Adres e-mail: [email protected]
  Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
 3. Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas w celu:
  – udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
  – zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń,
  – realizacji umowy na świadczenie usług medycznych;
  – zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; W niektórych przypadkach przetwarzanie może odbywać się w oparciu o Twoją zgodę (art. 9 ust. 2 lit a RODO).
 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych, wykonania badań medycznych, natomiast odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń  zdrowotnych, wykonania badań medycznych przez ADO;
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:
  • współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO,
  • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
  • podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielania przez ADO świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego);
  podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);
 7. ADO przetwarza Twoje dane osobowe przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa;
 8. Przysługują Ci następujące uprawnienia:
  • a. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę w takim przypadku przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   b. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 9. Wobec Twojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Formularz kontaktowy
  1. W formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie adresu email i dobrowolnie podanych danych Użytkownika, na które zostanie wysłana wiadomość z prośbą o dalszy bezpośredni kontakt.
  2. Podany adres email i inne dane kontaktowe będą używane tylko i wyłącznie do kontaktu związanego z usługami Skanmex.
  3. Dane kontaktowe nie są i nigdy nie będą udostępnione innym osobom i podmiotom trzecim.
  4. Skanmex powiadomi Użytkownika o zamiarze zmiany Zasad z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw do proponowanych zmian, lecz nie wypowie umowy, wygasa ona z upływem dnia poprzedzającego wejście w życie proponowanych zmian.
  5. Skanmex komunikuje się z Użytkownikiem w języku polskim i angielskim, za pośrednictwem poczty e-mail, oraz telefonicznie.
  6. Użytkownik wysyłając nam swój adres emailowy lub inne dane umożliwiające kontakt akceptuje wszystkie powyższe punkty i zgadza się na kontakt przedstawicieli Skanmex z Użytkownikiem.
 11. Polityka plików cookies:
  1. Serwis Skanmex korzysta z plików cookies w celu świadczenia lepszych usług. Użytkownik serwisu pozostaje anonimowy, do momentu, w którym nie zdecyduje się ujawnić. Skanmex korzysta z plików cookies w następujących celach:
    • Przechowywanie zmiennej na temat języka strony (pl/eng)
    • Identyfikacja użytkownika w ramach Cloudflare
    • Przechowywanie danych o akceptacji polityki prywatności i polityki cookies
  2. Pliki cookies pozwalają również przechowywać informacje o sesji użytkownika.
  3. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce – szczegółowe informacje znajdziesz m.in. w jej instrukcji (pliku pomocy) lub zakładce “ustawienia”.
  4. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji Twojego urządzenia.
  5. Informacje o polityce prywatności dostawców zewnętrznych:
   Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
   • Więcej o plikach cookies przeczytasz m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

HISTORIA FIRMY

NZOZ Skanmex to firma rodzinna, którą zapoczątkował prezes firmy - Marek Skorulski, manager, który każdy swój pomysł potrafi przekształcić w sukces. Wykształcenie prawnicze, doświadczenie managerskie i kontakty w świecie medycznym zaowocowały rozwojem innowacyjnego pomysłu i otwarciem w 2003 roku placówki Skanmex. Wraz z żoną Ewą otworzyli pierwszą we Wrocławiu prywatną pracownię tomografii komputerowej, prowadzoną na terenie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej.

Pracownia ta była najlepszą placówką TK w województwie Dolnośląskim, cieszącą się dużym uznaniem w środowisku medycznym Wrocławia.

W 2009 roku podjęta została decyzja o rozszerzeniu naszej działalności co spowodowało przeniesienie firmy na ul. Krasińskiego 29. W firmie pracują dzieci Państwa Skorulskich, dbając o przyjazną atmosferę kontaktu z pacjentami.
Najbardziej doświadczona część personelu pracuje z nami już ponad 15 lat.

Z każdym kolejnym rokiem staramy się by placówka rozwijała się zgodnie w trendami i zapotrzebowaniem rynku medycznego. Wizjonerskie podejście oraz profesjonalizm naszego zespołu powodują, że z roku na rok CDO Skanmex działa coraz prężniej, dając pracę kolejnym osobom.

Galeria

Certyfikaty

Lekarze

Oferta dla firm

Zachęcamy wszystkie placówki medyczne do współpracy z naszym Centrum w zakresie badań w rezonansie magnetycznym oraz tomografie komputerowym.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowej oferty dla firm:

Skanmex znajdziesz także:

#

Chciałbyś umówić wizytę? Skontaktuj się z nami już dzisiaj:

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link

Zadzwoń
WYPEŁNIJ ANKIETĘ