O NAS

NZOZ Skanmex to profesjonalne centrum medyczne, którego usługi wykonywane są zawsze na najwyższym poziomie. Przedmiotem działalności firmy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej wykonywanej w tomografie komputerowym oraz rezonansie magnetycznym.

OFERTA

Jesteśmy pierwszą i jedyną placówką we Wrocławiu, która uruchomiła rezonans magnetyczny o mocy 3 tesli. W pracowni znajduje się także drugi rezonans o mocy 1,5 tesli co umożliwia dobór odpowiedniego sprzętu ze względu na wskazania medyczne i potrzeby.

Centrum Skanmex oferuje państwu także 16-sto rzędowy tomograf komputerowy. Cały sprzęt w naszym centrum został zakupiony jako fabrycznie nowy.

NASZA MISJA

Nasza firma nie jest korporacją, ale lokalnym centrum medycznym, w którym pacjent jest zawsze na pierwszym miejscu. Wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliło nam na stworzenie profesjonalnego zespołu wybitnych specjalistów lekarzy radiologów, którzy na co dzień pracują w najlepszych szpitalach wrocławskich, włącznie z Wrocławską Akademią Medyczną. Wielu z nich odpowiedzialnych jest za liczne badania kliniczne prowadzone właśnie w naszej placówce.

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Informujemy, że:
1. Administratorem (dalej: ADO) Twoich danych osobowych są: spółka Unimex Sp. z o.o. (Numer KRS: 0000154278, REGON: 932887349, NIP: 8982014159) oraz Marek Skorulski prowadzący działalność pod firmą Unimex Skanmex Marek Skorulski (Numer NIP 8991014667, Numer REGON 930487114) – podmioty z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego nr 29, 50-450 Wrocław, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie udzielania i realizacji świadczeń zdrowotnych. Administratorzy to podmioty powiązane ze sobą kapitałowo i organizacyjnie i korzystające ze wspólnej infrastruktury teleinformatycznej, systemów informatycznych i aplikacji służących przetwarzaniu danych osobowych (więcej informacji w tym zakresie uzyskasz kontaktując się nami na dane podane w pkt 2 poniżej);
2. Dane kontaktowe do ADO:
Numer telefonu: 71 788 96 31
Adres e-mail: [email protected]
Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
Dane kontaktowe do naszego Inspektora Ochrony Danych:
Numer telefonu : 71 788 96 31
Adres e-mail: [email protected]
Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
3. Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas w celu:
– podjęcia działań na Twoje żądanie ( np. Twoja prośba o kontakt wystosowana przy użyciu formularza na stronie www czy też poczty elektronicznej);
– udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie
– udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
– zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń zdrowotnych,
– realizacji umowy na świadczenie usług medycznych w oparciu, o którą wykonywane jest Twoje badanie;
– zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz w związku z art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w oparciu o Twoją zgodę [w zakresie danych zwykłych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub w zakresie danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit a) RODO], może to dotyczyć m.in. badań klinicznych.
5. Podanie przez Ciebie danych osobowych co do zasady jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych, zapewnienia opieki zdrowotnej, wykonania badań medycznych, realizacji umowy na świadczenie usług medycznych, zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych natomiast odmowa podania danych w tym przypadku uniemożliwi podjęcie/dokonanie opisanych tutaj czynności; Tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne to niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
6. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:
– współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
– podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielania przez ADO świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług z zakresu IT, dostawcom sprzętu medycznego);
–podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein); W wyjątkowych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Przekazanie co do zasady Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się nami na dane podane w pkt 2 powyżej.
8. ADO przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim przez okres przechowywania dokumentacji medycznej określony przez prawo medyczne, przez okres określony przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, do czasu wycofania zgody (o ile prawo to przysługuje), do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
9. Przysługują Ci następujące uprawnienia:
– prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
– w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę w takim przypadku przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
10. Wobec Twojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.

Polityka plików cookie:

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są przez nas niektóre Państwa dane takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pliki tekstowe (angielskie „cookies”) tzw. „ciasteczka”, oraz dane zbierane przez system Google Analytics.
Pliki cookies pozwalają przechowywać informacje o sesji użytkownika. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji Twojego urządzenia.
Nasz serwis umieszczony pod adresem https://skanmex.pl/ korzysta z plików cookies w celu świadczenia lepszych usług. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników odwiedzających naszą stronę www. Użytkownik serwisu pozostaje anonimowy, do momentu, w którym nie zdecyduje się ujawnić. Korzystamy z plików cookies w następujących celach:
• Przechowywanie zmiennej na temat języka strony (pl/eng)
• Identyfikacja użytkownika
• Przechowywanie danych o akceptacji polityki prywatności i polityki cookies

Jeżeli chcesz kontrolować ciasteczka to weryfikuj i czytaj instrukcje dostarczone przez Twoją przeglądarkę lub urządzenie aby zmodyfikować ustawienie ciasteczek.
Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień plików cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
3. określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
4. blokowania lub usuwania cookies.
5. możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce
Informacje o polityce prywatności dostawców zewnętrznych:
Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Więcej o plikach cookies przeczytasz w sieci Internet. W razie wątpliwości pytania można kierować również na nasz adres e-mail.

HISTORIA FIRMY

NZOZ Skanmex to firma rodzinna, którą zapoczątkował prezes firmy - Marek Skorulski, manager, który każdy swój pomysł potrafi przekształcić w sukces. Wykształcenie prawnicze, doświadczenie managerskie i kontakty w świecie medycznym zaowocowały rozwojem innowacyjnego pomysłu i otwarciem w 2003 roku placówki Skanmex. Wraz z żoną Ewą otworzyli pierwszą we Wrocławiu prywatną pracownię tomografii komputerowej, prowadzoną na terenie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej.

Pracownia ta była najlepszą placówką TK w województwie Dolnośląskim, cieszącą się dużym uznaniem w środowisku medycznym Wrocławia.

W 2009 roku podjęta została decyzja o rozszerzeniu naszej działalności co spowodowało przeniesienie firmy na ul. Krasińskiego 29. W firmie pracują dzieci Państwa Skorulskich, dbając o przyjazną atmosferę kontaktu z pacjentami.
Najbardziej doświadczona część personelu pracuje z nami już ponad 15 lat.

Z każdym kolejnym rokiem staramy się by placówka rozwijała się zgodnie w trendami i zapotrzebowaniem rynku medycznego. Wizjonerskie podejście oraz profesjonalizm naszego zespołu powodują, że z roku na rok CDO Skanmex działa coraz prężniej, dając pracę kolejnym osobom.

Galeria

Certyfikaty

Lekarze

Oferta dla firm

Zachęcamy wszystkie placówki medyczne do współpracy z naszym Centrum w zakresie badań w rezonansie magnetycznym oraz tomografie komputerowym.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowej oferty dla firm:

Skanmex znajdziesz także:

#

Chciałbyś umówić wizytę? Skontaktuj się z nami już dzisiaj:

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link

Zadzwoń
WYPEŁNIJ ANKIETĘ