ABOUT US

As one of Wroclaw’s leading healthcare providers, NZOZ Skanmex is very experienced in providing modern and efficient healthcare services. We provide a range of diagnostic services at the highest level. Our range of services includes Computer Tomography (CT) and Magnetic Resonance Imaging (MRI).

OFFER

We are the first and only institution in Wroclaw to have introduced a 3-tesla MRI. The Clinic also has a second MRI with a capacity of 1.5 tesla, which allows us to provide the diagnostic solutions you require. These will be based on your medical indications and needs.
NZOZ Skanmex also has a 16-row CT scanner for their patients. All equipment in our clinic was purchased factory-new.

OUR MISSION:

Our clinic is not a part of a bigger corporation, but the local medical diagnostic center, where the patient is always put first. Many years of experience in the field has allowed us to create a team of outstanding professional radiologists who work daily in the best hospitals in Wroclaw, including Wroclaw Medical University Teaching Hospital. Many of our doctors and medical personnel are conducting numerous clinical trials and some of those studies are conducted in our clinic.

SZANOWNA PACJENTKO ! SZANOWNY PACJENCIE!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
Informujemy, iż:

 1. Administratorem (dalej: ADO) Twoich danych osobowych jest: Unimex Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego nr 29, 50-450 Wrocław, Numer KRS: 0000154278, REGON: 932887349, NIP: 8982014159 oraz Unimex Skanmex Marek Skorulski z siedzibą: ul. Zygmunta Krasińskiego, nr 29, 50-450, poczta Wrocław, Numer NIP 8991014667, Numer REGON 930487114
 2. Dane kontaktowe do ADO:
  Numer telefonu: 71 788 96 31
  Adres e-mail: [email protected]
  Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
  Dane kontaktowe do naszego Inspektora Ochrony Danych:
  Numer telefonu : 71 788 96 31
  Adres e-mail: [email protected]
  Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
 3. Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas w celu:
  – udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
  – zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń,
  – realizacji umowy na świadczenie usług medycznych;
  – zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; W niektórych przypadkach przetwarzanie może odbywać się w oparciu o Twoją zgodę (art. 9 ust. 2 lit a RODO).
 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych, wykonania badań medycznych, natomiast odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń  zdrowotnych, wykonania badań medycznych przez ADO;
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:
  • współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO,
  • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
  • podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielania przez ADO świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego);
  podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);
 7. ADO przetwarza Twoje dane osobowe przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa;
 8. Przysługują Ci następujące uprawnienia:
  • a. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę w takim przypadku przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   b. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 9. Wobec Twojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Formularz kontaktowy
  1. W formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie adresu email i dobrowolnie podanych danych Użytkownika, na które zostanie wysłana wiadomość z prośbą o dalszy bezpośredni kontakt.
  2. Podany adres email i inne dane kontaktowe będą używane tylko i wyłącznie do kontaktu związanego z usługami Skanmex.
  3. Dane kontaktowe nie są i nigdy nie będą udostępnione innym osobom i podmiotom trzecim.
  4. Skanmex powiadomi Użytkownika o zamiarze zmiany Zasad z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw do proponowanych zmian, lecz nie wypowie umowy, wygasa ona z upływem dnia poprzedzającego wejście w życie proponowanych zmian.
  5. Skanmex komunikuje się z Użytkownikiem w języku polskim i angielskim, za pośrednictwem poczty e-mail, oraz telefonicznie.
  6. Użytkownik wysyłając nam swój adres emailowy lub inne dane umożliwiające kontakt akceptuje wszystkie powyższe punkty i zgadza się na kontakt przedstawicieli Skanmex z Użytkownikiem.
 11. Polityka plików cookies:
  1. Serwis Skanmex korzysta z plików cookies w celu świadczenia lepszych usług. Użytkownik serwisu pozostaje anonimowy, do momentu, w którym nie zdecyduje się ujawnić. Skanmex korzysta z plików cookies w następujących celach:
    • Przechowywanie zmiennej na temat języka strony (pl/eng)
    • Identyfikacja użytkownika w ramach Cloudflare
    • Przechowywanie danych o akceptacji polityki prywatności i polityki cookies
  2. Pliki cookies pozwalają również przechowywać informacje o sesji użytkownika.
  3. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce – szczegółowe informacje znajdziesz m.in. w jej instrukcji (pliku pomocy) lub zakładce “ustawienia”.
  4. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji Twojego urządzenia.
  5. Informacje o polityce prywatności dostawców zewnętrznych:
   Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies
   • Więcej o plikach cookies przeczytasz m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

COMPANY HISTORY:

NZOZ Skanmex is a family business, founded by the chairman of the company - Marek Skorulski. His law degree, managerial experience and contacts in the medical world have resulted in the development of this innovative idea. In 2003 with his wife Ewa, he opened the first CT diagnostic clinic in the Wroclaw City Hospital of Lower Silesian (Centre for Lung Diseases) on Grabiszyńska Street.
This clinic was the best CT diagnostic canter in Lower Silesia and had an excellent reputation in the medical community of Wroclaw.
In 2009 a decision was made to expand our operations, which resulted in moving to the new and more specious clinic on 29 Krasinski Street.
We are a family business dedicated to ensuring a friendly and professional atmosphere. Our medical team always taking special care of their patients needs. Our most experienced employees have been working for us for over 15 years.
With each year we are developing our clinic according to the trends and needs of the medical market. The Visionary approach and the professionalism of our team help us to expand our services, investing in our current staff and creating new job opportunities.

Photos

Certificates

Doctors

Offer for companies

We invite all medical businesses to work with our clinic in the field of MRI and CT research and examinations.
Contact us to get a detailed offer for companies:

You will find Skanmex on:

#

Would you like to schedule a visit? Contact us today:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read how to disable cookies: link

Zadzwoń