image-news

Multiparametyczne badanie rezonansu magnetycznego prostaty – mpMR prostaty

Dzięki zeszłorocznej inwestycji dokonanej przez firmę Skanmex pacjenci we Wrocławiu mają dostęp do badań wykonywanych w rezonansie o mocy 3T. Jesteśmy jedyną placówką w naszym mieście dysponującą tak nowoczesnym sprzętem. Jednym z badań możliwych do wykonanie jedynie na maszynie o takich parametrach jest między innymi mpMR prostaty.

Jest to nowoczesna metoda badania obrazowego stercza (prostaty) szczególnie polecana dla aparatów 3T . Podczas około 30-sto minutowego badania rezonansu prostata i miednica zostają poddane dokładnej ocenie przy użyciu wielu sekwencji rezonansowy wykorzystujących w pełni możliwości aparatów 3T. Badanie aparatem 3 T nie wymaga stosowani cewek doodbytniczych. Pacjent jest jedynie przykryty cewką typu „body”. Konieczne jest jedynie oczyszczanie jelita grubego i opróżnienie pęcherza moczowego przed badaniem. Badanie mpMr prostaty powinno się wykonywać po konsultacji urologicznej i z aktualnymi wynikami poziomu PSA (Swoisty antygen sterczowy) i ewentualnych biopsji.

Przewaga mpMRI 3T nad klasycznym badaniem MR polega na zsumowaniu i łącznej analizie wyników badania anatomicznego (sekwencja T-2 zależne ) z badaniem oceniającym zjawiska fizyczne to znaczy obrazowania zależnego od dyfuzji (sekwencja dyfuzyjna – DWI-diffusion Weighted Imaging) oraz obrazowania dynamicznego wzmocnionego kontrastem ( sekwencja pokontrastowa -DCE-Dynamic Contrast-Enhanced Imaging). Dzięki tej kompleksowości wiarygodność mpMRI jest szczególnie duża w przypadku wykrywania niemałych i agresywnych zmian nowotworowych prostaty, uznawanych za istotne klinicznie. Ostateczny wynik opisany w ujednoliconym do tego celu międzynarodowym protokole PIRADS v2. Dodatkowo do wyniku badania mpMR dołączana jest standaryzowana grafika gruczołu prostaty z oznaczeniem lokalizacji patologicznych zmian.

#


Would you like to schedule a visit? Contact us today:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read how to disable cookies: link

Zadzwoń