image-news

 Poszukujemy osoby do pracy w rejestracji

w naszym Centrum Medycznym!!!

Skanmex to prywatne Centrum Diagnostyki Obrazowej działające na rynku od 2009 roku. Tworzymy zgrany zespół i może to właśnie Ty zechcesz do nas dołączyć?

Szukamy pozytywnych osób, które odnajdą się w pracy związanej z kontaktem z Pacjentem.

Nie zwlekaj z wysłaniem swojego CV!

Oferujemy:
– Przyjazną atmosferę
– Pracę od poniedziałku do piątku (dwuzmianowość)
– Cykl wewnętrznych szkoleń przygotowujących do pracy (nie wymagane doświadczenie)

Oczekujemy:
– Wysokiej kultury osobistej
– Łatwości nawiązywania kontaktów przez telefon
– Umiejętności słuchania
– Empatii
– Swobody wypowiedzi
– Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Prosimy o przesłanie CV na adres: [email protected]

Składając swoje CV pamiętaj o umieszczeniu w nim zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści jak poniżej. Jednakże prosimy o podpisanie i odesłanie takiej zgody jedynie wówczas, gdy Kandydat chce wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez naszą Spółkę lub gdy dokumenty rekrutacyjne z jakiś przyczyn będą zawierać dane wrażliwe tj. szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (niemniej jednak zaznaczamy, że Spółka nie oczekuje i nie wymaga umieszczania tego typu danych w CV i dokumentach rekrutacyjnych):
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, przez Unimex Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, przez Unimex sp. z o.o. w celu udziału w dalszych procesach rekrutacji przez okres najbliższych 3 miesięcy- wymagane w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Spółkę
Klauzula informacyjna 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zebranych w procesie rekrutacji jest: UNIMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego Nr 29, 50-450 Wrocław, Numer KRS: 0000154278, REGON: 932887349, NIP: 8982014159
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: Numer telefonu: 71 788 96 31; Adres e-mail: [email protected]; Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Numer telefonu: 71 788 96 31, Adres e-mail: [email protected], Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław;
4. Podanie przez Pana/Panią danych, o które prosimy w ogłoszeniu o pracę, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).
5. Jeżeli przekaże Pan/Pani dane osobowe wykraczające poza zakres, o którym mowa w art. 221 § 1 kodeksu pracy np. w zakresie wizerunku oraz inne dane podane przez Pana/Panią w CV, o które nie prosimy w ogłoszeniu o pracę to wówczas będą one przetwarzane w oparciu o Pana/Pani zgodę (podstawa prawna: art. 221a kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych i wyrażenie zgód, o których tu mowa jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez nas podmiotom takim jak: dostawcy usług służących rekrutacji, dostawcy rozwiązań informatycznych, podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo.
7. Pani/Pan dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż przez okres do 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.
10. Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie rekrutacji (systemy informatyczne), niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
#


Chciałbyś umówić wizytę? Skontaktuj się z nami już dzisiaj:

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link

Zadzwoń